Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık ve Çözümleri

Hizmetlerimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık Ve Çözümleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık ve Çözümleri
3 Temmuz 2020 , Cuma

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık ve Çözümleri

KVKK Danışmanlık ve Çözümleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (Kanun Numarası: 6698)

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kamu ve özel farketmeksizin bütün kurumları kapsamaktadır ve sorumluluk yüklemektedir. Bu konuda sertifikalı uzman danışmanlarımızla hizmetinizdeyiz.

Kanuna ait detaylar için https://www.kvkk.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ